Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcis centras

Pamokų tvarkaraštis

 

ĮSAKYMAI:
DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS,  BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO  TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO
 
DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDŲ PATVIRTINIMO

DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDO PATVIRTINIMO

Gimnazijos pastato jubiliejus >>

Advento valandėlė

Lapkričio 29 d., antradienį, nuo 9.40 val., nuskambėjus skambučiui, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei gimnazijos svečiai rinkosi į gimnazijos fojė, kur buvo iškilmingai uždegta pirmoji advento vainiko žvakė. Nuskambėjus 8 klasės mokinės - ateitininkės Miglės Tarvidaitės deklamuojamoms eilėms, renginio vedėjai Ligitas Kairys ir Mantas Tamulynas pristatė Advento laikotarpį ir pakvietė Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kuopos globėją mokytoją Rasą Šlekienę bei kuopos pirmininką Mykolą Jarutį. Po trumpo globėjos įkvėpimo žodžio, kuopos pirmininkas Mykolas Jarutis iškilmingai paskelbė advento pradžią ir įpareigojo susilaikyti nuo užgaulių žodžių, kritikavimo ir peikimo, nepasitenkinimo, pagiežos, apmaudo, egoizmo, pesimizmo, bereikalingų rūpesčių ir nerimavimo, nerimtų ir tuščių užsiėmimų, o mokytoja Rasa patarė tarti palaikymo žodžius, sieloje apgyvendinti geranoriškumą, kantrybę, švelnumą, įsiklausymą, dėkingumą smulkmenoms. Renginio vedėjų pakviesta, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė pasidžiaugė, kad šiais metais karantinas nesutrukdė sulaukti svečių, kad galėjo susirinkti visa bendruomenė. Ji palinkėjo advento laiką išgyventi prasmingai. Garbingi gimnazijos svečiai - BTVMC Vabalninko skyriaus neformaliojo ugdymo organizatorė Valentina Jarutienė ir Vabalninko Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonininkas Petras Matulis, atliko įspūdingus muzikinius advento kūrinius. Skambėjo giesmės „Jėzau, einu aš pas tave“ ir „Rasokit, dangūs“. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė iškilmingai uždegė pirmąją, Vilties žvakę. Advento valandėlės vedėjai Manto ir Ligito išgirdo, kad Adventas – tamsiausias laikas, tačiau žvakė teikia šviesą, tiesa, pati sudegdama.

Advento valandėlės įkvėpimą, kaip dovaną ir ateities galimybę kiekvienam dalyviui, vainikavo vieninga bendra malda.

Ačiū visiems prisidėjusiems, kad šis šviesus bendruomenę vienijantis susitikimas įvyktų.

UGDYMO KARJERAI RENGINYS  „ENERGETIKOS ATEITIS“

Lapkričio 28 d. gimnazijoje vyko ugdymo karjerai renginys  „Energetikos ateitis. Tai galėtų būti tavo profesija“. Susitikime dalyvavo  „Ignitis grupė“ įmonės atstovas - Grupės tvarumo vadovas - Valentas Neviera, kuris pristatė, supažindino  bei papasakojo apie energetikos sektorių. I-IVg klasių moksleiviams buvo galimybė sužinoti apie reikalingas  profesijas šioje srityje.

PIRMOSIOS PONIOS AKCIJA ­– KALĖDINIAI NAMELIAI EGLUTEI

Lapkričio 22 d. technologijų būrelio „Kūrybiniai sumanymai“, I g ir II g klasių mokiniai dalyvavo pirmosios ponios akcijoje – „Kalėdiniai nameliai eglutei“. Pirmoji ponia Diana Nausėdienė pakvietė sukurti simbolinį Lietuvos Valstybės medį, kurį puoštų namukai, kupini  širdžių šilumos ir kūrybos.

Mokiniai iš sintetinio veltinio pasiuvo 5 namukus, kurie buvo pristatyti į Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrių. 

ATEITININKŲ IŠVYKA 

Lapkričio 19 d. Vabalninko Balio Sruogos Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopos atstovai dalyvavo Panevėžio krašto ateitininkų Kristaus Karaliaus, Visatos valdovo šventėje, kurios metu vertinamos metų veiklos, teikiamos J. A. Čingų fondo stipendijos. Šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis Marijonų koplyčioje, vėliau įvairios veiklos vyko Sielovados centro patalpose. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio krašto ateitininkų pirmininkė Irena Bikulčienė, paskaitą apie kelią į šventumą skaitė argentinietis kunigas Coduti Juan Marcos. Vyko protmūšis ir vakaronė su grupės "Kūjeliai" lyderiu, ateitininku, eruditu Juliumi Vaicenavičiumi. J. ir A. Čingų fondo apdovanojimuose mūsų, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, kuopa buvo įvertinta, jai suteikta  padėka už tobulėjimą ir skirta piniginė premija. 

MOKINIŲ PREZIDENTO INAUGURACIJA

Lapkričio 18 d. gimnazijoje vyko visuotinis mokinių susirinkimas. Jo  metu veiklos ataskaitą pristatė kadenciją baigęs prezidentas Tomas Kvietkauskas, buvo padėkota kandidatams į prezidentus Rokui Bitinui ir Žiuljenui Karosui, inauguruotas naujai išrinktas mokinių prezidentas, II g klasės mokinys Aretas Grybė.

 

Gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė įteikė padėkas mokiniams, aktyviai dalyvavusiems monsinjoro Kazimiero  Vasiliausko metų paminėjimo veiklose.

 

Mokinių savivalda

IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ

Lapkričio 23 dieną minint Lietuvos kariuomenės 104- ąsias metines III g klasės mokiniai prisiminė  Vabalninko krašto savanorius , žuvusius ginant krašto nepriklausomybę 1919-1920 metais.  Prie atminimo lentos, esančios Žolinės aikštėje, uždegė žvakutes ir sugiedojo Lietuvos himną.

  Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

LAPKRIČIO 16 D. - TOLERANCIJOS DIENA

Visas pasaulis lapkričio 16 dieną mini Tolerancijos dieną. Šiais metai šiai dienai paminėti pradinukai ir 5-8 klasių mokiniai kūrė simbolį " Tolerancijos namą". ir kalbėjo apie toleranciją . Vyresnių klasių mokiniams vyko integruotos istorijos pamokos tolerancijos tema.

TUC informacija

 

TOLERANCIJOS DIENA IKIMOKYKLINIAME UGDYMO SKYRIUJE

Lapkričio 16 dieną minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šių metų tolerancijos simbolis - " Tolerancijos namas". Mūsų vaikučiai darželyje  žaidžia, draugauja, gyvena, kol jų tėveliai dirba. Tai tarsi antri namai. Todėl šiais metais tolerancijos dienos proga vaikai išpiešė darželio langus linksmais veidukais. Kad visiems darželyje gyventi, žaisti ir draugauti būtų dar linksmiau.

KULTŪROS PASO VEIKLA

Lapkričio 16 d. mūsų gimnazijos Ig, IIg ir IIIg klasių mokiniai dalyvavo kultūros paso veikloje „Priklausomybės veidai“ . Edukaciją parengė daugiau kaip 10 metų su priklausomybėmis dirbanti klinikinės toksikologijos gydytoja Laima Gruzdytė. Ji priklausomybes bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo sukeliamas problemas pristatė ne tik kaip galimą sveikatos problemą, bet kartu ir kaip kultūrinį bei socialinį reiškinį. Mokiniai susipažino su naujausiomis mokslinėmis išvadomis, kad priklausomybė mėgsta draugiją, o nikotinas, dažniausiai tampa „raktu“ atveriančiu duris į priklausomybių pasaulį.

Edukacijos dalyviams nemalonų apsvaigimo pojūtį buvo  siūloma pajusti užsidėjus „girtumo akinius“, atliekant koordinacines užduotis.

IIg kl. vadovė Aldona Jatulevičienė

MOTYVACINIS SUSITIKIMAS

I g- IV g klasių mokiniai lapkričio 11 d. dalyvavo inspiraciniame-motyvaciniame susitikime su vienu sėkmingiausių Klaipėdos verslininkų, dėstytoju, aktyviu visuomenės veikėju, aktoriumi  Remigijumi Žiogu, turėjo galimybės semtis įkvėpimo iš lektoriaus asmeninės patirties.

Tai antra pamoka iš gimnazijoje įgyvendinamo projekto „Mokykis kitaip“. Mokiniai kitaip mokėsi pasitikėjimo savimi, vidinės savivertės, plėtė savo kultūrinį akiratį.

Projektas „Mokykis kitaip“ finansuojamas Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos programos.

 

MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 10 d. gimnazijoje vyko visuotinis mokinių tėvų/globėjų susirinkimas. Susirinkimo metu gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė tėvams pateikė informaciją aktualiais gimnazijos veiklos klausimais, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė tėvams pasakojo, kas bus kitaip, atnaujinus ugdymo turinį, kada bus diegiamas atnaujintas ugdymo turinys.  Tėvai turėjo galimybę susipažinti su NVŠ būrelių veikla gimnazijoje.

Tėvai išklausė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus  Biržų rajone atstovių du pranešimus: „Vaiko teisių apsaugos situacija Biržų rajone ir smurtas artimoje aplinkoje“ bei „Paauglystės iššūkiai ir popandeminis laikotarpis“.

Susirinkimo metu buvo pristatytas atsinaujinęs mokinių tėvų komitetas.

Klasėse vyko tėvų susitikimai su klasių vadovais, dalykų mokytojais.

HELOVINO ŠVENTĖ “DEBESĖLIŲ" GRUPĖJE

Spalio 28 dieną „Debesėlių“ grupės vaikučiai pasipuošę puikiomis Helovino kaukėmis pradžiugino viso darželio vaikučius.  Vaikai, jau prieš savaitę pasakojo kaip apsirengs ir gąsdins savo draugus. Vaikai savo rankų darbais, piešiniais, karpiniais puošė grupės aplinką. Pasidžiaugėme savo aprangomis, pokštavome, dalijomės vaišėmis, šokome, dainavome, linksminomės, buvome smagiai nusiteikę. Po triukšmingos Helovino šventės, darželio kieme sužibo labai originalūs ir kūrybiški vaikų, tėvų ir auklėtojų pagaminti žibintai.

KETVIRTOKŲ IŠVYKA

Spalio 25 d. ketvirtokai su mokytoja Jurgita Umbriene buvo išvykę į Biržus. Aplankė Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikiančią interaktyvią parodą „Šiaurės šalių vaikų knygų potvynis“. Vaikai keliavo  kartu su žymiausiais Šiaurės šalių literatūros personažais, turėjo atlikti  begalę įtraukiančių žaidimų ir užduočių. Nepabūgę aukščio, apžiūrėjo Biržų apylinkes nuo Kirkilų bokšto viršūnės. Eidami ilgiausiu pėsčiųjų tiltu Lietuvoje, grožėjosi Širvėnos ežeru.

IŠRINKTAS MOKINIŲ PREZIDENTAS

Spalio 20 d. gimnazijoje vyko mokinių prezidento rinkimai. Buvo trys pretendentai. Balsų daugumą (46 proc.) surinko II g klasės mokinys Aretas Grybė.  Prezidento inauguracija vyks lapkričio 17 d. visuotinio mokinių susirinkimo metu.

Mokinių prezidentu iki šių rinkimų dvi kadencijas iš eilės buvo Tomas Kvietkauskas.

 

Rinkimų komisijos informacija

,,OLIMPINIS MĖNUO’’

Spalio mėnesį vykusio projekto ,,Olimpinis mėnuo“ metu, pradinių klasių mokiniai buvo supažindinti su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir pamokose, išbandė įvairias mankštas ir žaidimus.

Žinomi Lietuvos sportininkai mankštinosi kartu su mokiniais. Vaikai turėjo galimybę su sportininkais bendrauti virtualiai. 3 kl. mokiniai dalyvavo susitikime per Zoom su krepšininke Laura Juškaite, Olimpiečiu Henriku Žustautu.

Dalyvaujančių mokyklų pedagogai buvo aprūpinti vaizdinėmis rekomendacijomis, padalomąja medžiaga, patarimais apie visas projekto temas.

„Olimpinis mėnuo“ įtraukė ne tik pedagogus bei moksleivius, bet ir jų tėvelius. Vaikai kartu su šeimos nariais buvo skatinami kūrybiškai bei aktyviai leisti laisvalaikį. Projekto veiklos padėjo atskleisti moksleivių kūrybiškumą, skatino bendrystę, draugystę klasėje, puoselėjo sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo įpročius.

SVEIKATINGUMO SAVAITĖ

Spalio 17-21 dienomis Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius organizavo  sveikatingumo savaitę. Užsiėmimų metu debesėlių grupės vaikai gamino vėrinukus iš vaisių ir daržovių. Padėjo vieni kitiems verti ant iešmelių, kartu ragavo ir vaišino vieni kitus. Vyko pokalbis-diskusija ,,Kaip dažnai vaikai valgo vaisius".

Pelėdžiukų grupėje vaikai dėstė sveikatingumo piramidę. Iš popieriaus kirpo vaisius ir daržoves, įvairius produktus klijavo ant popieriaus lapo pagal teisingą pavyzdį
Mažiausieji Ežiukai ragavo padarytą saulytę, gyvatytę, gėlytę iš vaisių ir daržovių. Gėrė sultis per šiaudelį.

 Sveikatingumo savaitės metu buvo skatinami aktyviai judėti ir daugiau laiko praleisti lauke. Vaikai nepamiršo kiekvieną dieną apibėgti aplink darželio pastatą, mažieji aplink pavėsinę, stovėti nuo vienos kojos ant kitos, spardyti kamuolį ir žaisti judrius žaidimus

Grupėse buvo kalbėta apie dantukų priežiūrą, rankų plovimą. Buvo dėstomos dėliones apie sveiką maistą, ieškota paslėptų grupėje vaisių ir daržovių. Ši savaitė praėjo džiugiai, su  daug gerų emocijų, nekasdieniškai.

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Grubinskienė

DIENA, SKIRTA MONSINJORO KAZIMIERO VASILIAUSKO ATMINIMUI 

Gimnazija spalio 18 d. organizavo netradicinio ugdymo dieną, skirtą monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti. 5-12 klasių mokiniai, mokytojai dalyvavo šv. Mišiose, kurios vyko Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo jo ekscelencija Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas.

Po šventų Mišių Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje buvo atidengta ir pašventinta Šv. Kazimiero stela, skirta monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui. Stelą atidengė Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė ir Kovo 11-osios akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis. Stelos atidengimo ceremonijoje kalbėjo skulptorius Jonas Gencevičius, Ramunė Sakalauskaitė, iniciatyvinės grupės monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti narė, Kovo 11-osios akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, Vabalninko seniūnijos seniūnas Laimutis Braždžionis.

Gimnazijos NVŠ muzikavimo ir dainavimo studija (vadovė J.Stasiūnienė) ceremonijos atidarymo metu atliko dainą „Vaikai po lelijom“.

GIMNAZIJOS SVEČIAI

Spalio 18 d. gimnazijoje lankėsi  Kovo 11-osios akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Biržų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius, Vabalninko seniūnijos seniūnas Laimutis Braždžionis, knygos apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską autorė, monsinjoro metų paminėjimo iniciatyvinės grupės narė Ramunė Sakalauskaitė, skulptorius Jonas Gencevičius, kunigas Gintaras Petronis, architektas Tauras Budrys ir kiti svečiai.

Svečiai lankėsi gimnazijoje įrengtame monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kambaryje, apžiūrėjo gimnazijoje veikiančią rajoninio 5-12 klasių mokinių miniatiūrų konkurso dalyvių ir laureatų darbų parodą, grožėjosi III aukšto fojė eksponuojamomis popierinėmis skulptūromis, kurias pagamino 5- 12 klasių mokiniai, dalyvavo rajoninio miniatiūrų konkurso "Ir tamsoje yra šviesos“, skirtos monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti, laureatų apdovanojimo ceremonijoje.

POPIERINIŲ SKULPTŪRŲ PARODA

Gimnazijos trečio aukšto fojė, šalia monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kambario, veikia popierinių skulptūrų paroda. Skulptūras gamino 5-12 klasių mokiniai. Idėją įkvėpė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko sentencijos, jo gyvenimo pavyzdys. Parodos tema -DRAUGYSTĖ.

MINIATIŪRŲ KONKURSO ,,IR TAMSOJE YRA ŠVIESOS“   LAUREATŲ APDOVANOJIMAS 

Spalio 18 d. Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje vyko rajoninio 5-12 klasių mokinių miniatiūrų konkurso "Ir tamsoje yra šviesos", skirto monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti, laureatų apdovanojimas. Padėkos buvo įteiktos ir mokytojams, rengusiems mokinius konkursui. 

Tarp laureatų - penki mūsų gimnazijos mokiniai: Kamilė Ramanauskaitė (6 kl.), Virgirdas Laučka (IV g kl.), Beata Pavilionytė (IV g klasė), Mantas Ramūnas (IV g kl.), Klaudija Auželytė (IV g kl.).  Žiūrėti

 

STALO TENISO VARŽYBOS

Spalio 14 d. Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pabiržės pagrindinio ugdymo skyriuje vykusiame stalo teniso turnyre, skirtame policijos dienai ir Vytauto Armalo taurei laimėti, dalyvavo mūsų gimnazijos IIg - IVg klasių mokinių komanda.  Ją sudarė 8 mokiniai.

II g kl . mokinys Matas Puodžiukas laimėjo trečią vietą vaikinų grupėje. Gerai pasirodė  merginos: IV g kl. mokinės Džasmina Tilindytė ir Gabija Urbonaitė. Jos nedaug atsiliko nuo prizininkių.

 Treniruosimės toliau ir lauksime kitų varžybų.

Fizinio ugdymo mokytojas Vidas Jatulevičius.

MOKYTOJADA

Spalio 6 d. ,,Atžalyno“ pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko netradicinių sporto šakų ,,MOKYTOJADA 2022“. Tarp 12 Biržų rajono švietimo įstaigų dalyvavo ir Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokytojų komanda.

MOKYTOJŲ DIENA GIMNAZIJOJE 

Spalio 5 d. minint Tarptautinę mokytojų dieną, Biržų r. švietimo įstaigų mokytojai dalyvavo metodinėje dienoje „Psichoemocinės sveikatos stiprinimas, pagalba sau“ Sodeliškių dvaro sodyboje.

Renginyje aktyviai dalyvavo 151 dalyvis. Renginio metu buvo padėkota mokytojams, pasiekusiems svarių pasiekimų. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius už sėkmingą pedagoginę veiklą padėkojo Biržų r. švietimo įstaigų darbuotojams ir įteikė 35 padėkos raštus.

 

 

„RUDENS PRIJUOSTĖ“

Rugsėjo 27 d. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje įvyko ilgai laukta rudens šventė, kuriai vaikučiai ruošėsi iš anksto.

Pasiruošimas vyko labai rimtai – buvo ieškoma įvairių dydžių ir įmantrių formų vaisių ir daržovių. Padedami tėvelių ir mokytojų vaikai sukūrė originalių rudeninių darbelių, jais papuošė įstaigos kiemą.

Galima pasigirti ne tik išpuošta erdve, bet ir smagiomis veiklomis. Vaikai noriai deklamavo eilėraščius, šoko, dainavo nuotaikingas daineles, atliko įvairias užduotis: iš pabirusių lapų, kaštonų, gilių ir kitų rudens gėrybių dėliojo savo grupės pavadinimo pirmąją raidę.

Jeigu manote, kad tai viskas, – klystate! Vaikai demonstravo žinias ir nurodė, kokie paukščiai išskrenda žiemoti į šiltuosius kraštus. Nežiūrėdami, o tik rankomis apčiuopdami krepšyje esančius vaisius ir daržoves, įspėjo jų pavadinimus. Ragaudami įvardijo, kokį vaisių ar daržovę suvalgė.

Už dalyvavimą ir parodytas žinias vaikai sulaukė rudeniškų dovanėlių. Džiugu, kad pasidžiaugėme auksaspalvio rudens gėrybėmis, bet svarbiausia – turiningai praleidome laiką kartu.

Mokytoja Neringa Baltrėnė

Sėkmingos bėgimo varžybos Biržuose

Rugsėjo 29 d. Biržų kūno kultūros ir sporto stadione vyko bėgimo varžybos P. Karoblio taurei laimėti. Varžybos vyko Biržų kūno kultūros ir sporto stadione. Mūsų gimnazijai atstovavo trisdešimt šeši  1 - IV g klasių mokiniai.

1-2 kl. mokiniai  rungėsi 300 metrų bėgimo nuotolyje, o 3-4 kl. mokiniai - 400 m., 5 - 6 kl. mokiniai - 400 m., 7 - 8 kl. mokiniai - 800 m., I g - II g. kl. mokiniai - 800 m., III g. - IV g. kl. mokiniai - 1,5 km.

Geriausiai savo amžiaus grupėse pasirodė:

Gabija Leimontaitė (2 kl.) - III vieta

Rokas Bitinas (8 kl.) - II vieta

Jokūbas Ratnikas (Ig kl.) - II vieta

Džasmina Tilindytė ( IV g kl.) - II vieta

Simas Grigaravičius (8 kl.) - III vieta

Gabija Urbonaitė (IVg kl.) - III vieta

Visi dalyviai įveikė trasą ir buvo apdovanoti atminimo medaliais.

 

Mokytojai Janina Žukauskienė ir  Vidas Jatulevičius

 

,,AKTORIUS LĖLININKAS‘‘ IR ,,LĖLĖS LAGAMINE“

Rugsėjo 27 d. 2-3 kl. mokiniai lankėsi Panevėžio Lėlių vežimo teatre, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime pagal kultūros paso programą ,,Aktorius lėlininkas‘‘ ir ,,Lėlės lagamine“  . Mokiniai susipažino su Panevėžio Lėlių vežimo teatro istorija bei pamatė filmą apie teatro vasaros gastroles. Susipažino su tradicinėmis lėlių ( pirštinių, lazdelinių, šešėlinių, mišraus valdymo lėlių, marionečių ir kt.) valdymo technikomis bei jų gamyba. Pamatė ir patys kūrė etiudą, naudodami skirtingas lėlių valdymo technikas.

Mokytojos Sigita Vinciūnienė ir Irena Nevierienė

Pilietinė iniciatyva " Atminties kelias"

Rugsėjo 23 dieną, minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro nariai aplankė Pasvalio rajone Žadeikių miške Holokausto aukų vietą ir pagerbė jų atminimą pagal žydų tradiciją padėdami akmenėlį.

DALYVAUJAME PARODOJE „PADĖKA DERLIUI“

Gimnazija atsiliepė į kvietimą dalyvauti Vabalninko seniūnijos rudens derliaus šventės parodoje „Padėka derliui“.

Žolinės aikštėje išsirikiavo 1-4, 5-8, I g-IV g klasių, NVŠ „Kūrybiniai sumanymai“, gimnazijos ikimokyklinio skyriaus mokinių darbai. Spalvingais ir gražiais darbais vabalninkiečiai ir Vabalninko svečiai grožėsis iki spalio pradžios.

Rudens derliaus šventės metu Vabalninko seniūnijos seniūnas Laimutis Braždžionis,  dėkodamas gimnazijai, gimnazijos ikimokykliniam skyriui  už bendradarbiavimą, įteikė hortenzijų kelmelius. Seniūnas linkėjo ir toliau puoselėti bei gražinti įstaigos aplinką. Plačiau>>

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Europos judumo savaitės akcija gyvuoja per 20 metų. Kasmet Europos Komisija paskelbia naują Europos judumo savaitės temą, šiemet ji – „Bendrauk lengviau“, o šūkis – „Judėk laisviau“. Tema atspindi žmonių norą atkurti bendravimą po COVID-19 pandemijos suvaržymų ir ribojimų. Tai padeda palaikyti tarpusavio ryšį. . Rugsėjo 16–22 dienomis daugelyje Europos ir Lietuvos miestų skelbiama Europos judumo savaitė ir akcija. Mūsų gimnazija taip pat dalyvauja judumo savaitės renginiuose.

Parašytas projektas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto pavadinimas ,,Judėk ir tobulėk“. Vienas iš projekto įgyvendinimo etapų Sveikatingumo savaitė- linksmosios estafetės, kurios vyko rugsėjo 23 dieną Vabalninko miestelio parke. Estafetės vyko pagal klasių koncentrus .Įdomu tai, kad kiekviena klasė pati susigalvojo estafetes.

5 kl. Artistiškai, kuo linksmiau teniso kamuoliuką mušinėti nurodytą atstumą ir grįžti.

6 kl. Paėmus du šaukštus į abi rankas po vieną, kuriuose yra po obuolį, nunešti iki pažymėtos vietos ir grįžti atgal. Šaukštus perduoti  kitam komandos draugui taip, kad neiškristų obuoliai. Jei iškrenta obuolys, įsidėti ir tęsti užduotį.

7 kl. Vietoje šokinėti per šokdynę.

8 kl. Sustoti visai komandai vorele ir perduoti kamuolį kitam. Vienas perduoda iš viršaus virš galvos, kitas- iš apačios pro pražergtas kojas.

I g klasė "Gyvatėlė". Sutupia visa klasė, susikabina už pečių ir visi kartu turi nueiti pažymėtą atstumą.

II g klasė "Daržovių rinkimas". Užrištomis akimis turėjo surinkti daržoves.

III g klasė Teniso kamuoliuką mušinėti nurodytą atstumą.

Baigus atlikti savąją užduotį, turėjai skubėti prie kitos klasės ir vykdyti jų estafetę. Kiekviena klasė atliko visų sugalvotąsias estafetes.

Gimnazija ir toliau tęsia Judumo savaitės renginius. Nuo rugsėjo 26 d iki spalio 2 d. (visą savaitę) visa gimnazijos bendruomenė įsijungė į projekto ,,Judėk ir tobulėk veiklą“. Paskelbtas konkursas 10000 žingsnių. Savaitės pabaigoje konkurso laimėtojai bus apdovanoti sveikatinimosi dovanomis.


14-OSIOS LIETUVOS GAMTOS MOKSLŲ OLIMPIADA.

Rugsėjo 23 dieną keturi mūsų gimnazijos Ig kl. mokiniai –Irena, Jokūbas, Tomas, Darius ir du aštuntokai- Kamilė ir Mantas dalyvavo 14-ojoje Lietuvos gamtos mokslų olimpiadoje. Mokiniai sprendė testines užduotis internetu, o po to atlikinėjo kompleksines užduotis. Patalpa, kurioje vyko olimpiada, visą laiką buvo stebima prisijungus prie Zoom platformos. Buvo sprendžiamos biologijos, fizikos, chemijos užduotys.

Smagu, kad šie mokiniai domisi gamtos mokslais ir atstovauja mūsų gimnaziją Lietuvoje. Lauksime rezultatų.

Biologijos mokytoja Aldona Jatulevičienė.

MENINIS PROJEKTAS "KŪRYBINĖS PATIRTYS"

Rugsėjo 22 d. gimnazijos 4, 7, 8, IIg, IIIg, IVg klasių moksleiviai  dalyvavo ŠPT organizuojamame meniniame projekte "Kūrybinės patirtys". Projekto dalyviai  piešė ir tapė Biržų "Sėlos" muziejuje. Darbų tema - "Rudens magija".

 

KASTU apie studijas užsienyje

Rugsėjo 19 d. gimnazijos IV g  ir III g klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje KASTU prezentacijoje per Zoom apie studijas Danijoje.
 

PAŽAIKIME RAŠTO ISTORIJĄ

Rugsėjo 9 d. 3 klasės mokiniai su klasės vadove Sigita Vinciūniene dalyvavo Biržų muziejaus ,,Sėla" edukaciniame užsiėmime ,,Pažaiskime rašto istoriją“. Mokiniai sužinojo, kas sugalvojo raštą,  koks jis buvo pirmasis, kaip žmonės išmoko rašto. Praktiškai pakartojo mazgo rišimą, kai spalvotus siūlus rišo ant pagaliuko, pagal šeimoje esamų žmonių ir augintinių skaičių. Muziejininkė trečiokus pamokė, kaip tinkamai nusilenkti sutikus kunigaikštį. Pasigrožėję Agluonos upėje esamu fontanu, trečiokai sugrįžo į gimnaziją.

Minime monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metus
 
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė ir mokytoja Lilija Satkevičiūtė rugsėjo 7 d. dalyvavo konferencijoje-minėjime  "Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gyvenimo kelias- nuo Gulago kalinio iki Vilniaus arkikatedros klebono". Plačiau...

Rugsėjo 1-osios akimirkos