Naujienos

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje 2018 – 2019 mokslo metus pradėjo 195 mokinys

pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) – 50 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) – 73 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (Ig – IIg klasės) – 39 mokiniai;

pagal vidurinio ugdymo programą (IIIg – IVg klasės) – 33 mokiniai.

Mokinių kaita

2018 metais gimnaziją baigė 14 abiturientų.

Pasibaigus 2017-2018 mokslo metams iš gimnazijos dėl gyvenamosios vietos ar mokyklos keitimo išvyko 8 mokiniai.

2018 m. rugsėjo 1 d. iš kitų mokyklų atvyko mokytis 9 mokiniai ir 8 vaikai buvo perkelti į pirmą klasę iš ikimokyklinio skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės.