Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje 2019 – 2020 mokslo metus pradėjo 182 mokiniai

pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) – 43 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) – 69 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (Ig – IIg klasės) – 39 mokiniai;

pagal vidurinio ugdymo programą (IIIg – IVg klasės) – 31 mokinys.

Mokinių kaita

2019 metais gimnaziją baigė 18 abiturientų.

Pasibaigus 2018-2019 mokslo metams iš gimnazijos dėl gyvenamosios vietos ar mokyklos keitimo išvyko 13 mokinių.

2019 m. rugsėjo 1 d. iš kitų mokyklų atvyko mokytis 7 mokiniai ir 11 vaikų buvo perkelti į pirmą klasę iš ikimokyklinio skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės.