Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – Gintaras Trapikas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Nariai –      Dalė Markutienė, vyresnioji socialinė pedagogė

                  Aldona Jatulevičienė, biologijos mokytoja metodininkė

                  Audronė Štirvydienė, vyresnioji istorijos mokytoja

                  Janina Žukauskienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;

                  Nijolė Zabulė, vyresniojo specialioji pedagogė

                  Ramunė Binkevičienė, vyresnioji logopedė

                  Ieva Garjonytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Sekretorė – Valė Lukoševičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.