Neformaliojo vaikų švietimo programos Vabalninke

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos dalyvauja Neformaliojo vaikų švietimo programose. 

 Pradinukai  VŠĮ "Nojaus arka" būrelyje "Molio pasaulis". 5-8 klasių ir I g - IV g klasių mokiniai  „Šiuolaikiško žvilgsnio  į programavimo pagrindus C++“  (mokytoja  Zita Janeliūkštytė) . Bendraukime angliškai 2“.(mokytoja Marytė Martinkevičienė). "Ateities dirbtuvės" ateitininkų federacijos (mokytoja Sigutė Sakalauskienė) būreliuose. Šių trijų programų užsiėmimai vyksta gimnazijos patalpose po pamokų.

Mokytoja Zita Kumpelienė būreliuis  „Tradiciniai amatai ir naujovės“ įgyvendina Šukionių bendruomenės namuose, "Tradicinis maistas" įgyvendina Vabalninko bendruomenės namuose. Čia susirinkę vaikai jaučiasi ir  elgiasi kaip namuose – gamina maistą, valgo, ilsisi, žaidžia, stebi ir dirba.  Mokytoja mano, kad programą geriau įgyvendinti ne mokyklos patalpose, o kitoje aplinkoje, kur vaikai jaučiasi laisviau, labiau atsiskleidžia.

 Tokių, valstybės finansuojamų programų, atsiradimas ypač  svarbus kaimiškose vietovėse: didina neformalaus ugdymo įvairovę, praplečia mažiau galimybių turintiems mokiniams pažinimo ribas. Mokiniai gali tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, gauna papildomų dalykinių kompetencijų.

Užsiėmimų  grafikai 

„Šiuolaikinis žvilgsnis į programavimą C++“

Užsiėmimų vieta: Balio Sruogos gimnazija, Kompiuterių klasė

Adresas: K. Šakenio 12, Vabalninkas, Biržų rajonas

Užsiėmimų laikas:

Mėnuo

Diena

Laikas

Pastabos

Rugsėjis

14

13.45-15.15

 

21

13.45-15.15

 

23

13.45-15.15

 

28

13.45-15.15

 

Spalis

5

13.45-15.15

 

12

13.45-15.15

 

19

13.45-15.15

 

26

13.45-15.15

 

Lapkritis

9

13.45-15.15

 

16

13.45-15.15

 

23

13.45-15.15

 

30

13.45-15.15

 

Gruodis

7

13.45-15.15

 

9

13.45-15.15

 

14

13.45-15.15

 

16

13.45-15.15

 

 

Laisvasis mokytojas                                Zita Janeliūkštytė