Naujienos

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS

2019-2020 m. m. I pusmetis

Eil.

Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo grupės ar

būrelio pavadinimas

Klasės

Diena/laikas

Vieta

Vadovas

1.

Būrelis „TIK TIEK“

8 - IIIg

Ketvirtadienis

13.50-14.35

Lietuvių kalbos kabinetas Nr. 25

Valė Lukoševičienė

2.

Tolerancijos ugdymo centras (TUC)

6,

IIIg -  IVg

Ketvirtadienis

13.50-14.35

Istorijos-anglų kabinetas Nr. 29

Audronė Štirvydienė

3.

Mokinių savivaldos  būrelis

5-8,

Ig - IVg

Ketvirtadienis

11.30-11.55

Nuo 20 val. forumas

Šokių klasė. Nr.04

Virtuali pokalbių grupė

Reda Grinkienė

4.

Būrelis „ Ugdymas karjerai“

Ig - IVg

Penktadienis

13.50-14.35

Biologijos kabinetas Nr.34

Aldona Jatulevičienė

5.

Jaunųjų gamtininkų būrelis „STARKUS“

5-8

Antradienis

13.50-14.35

Biologijos kabinetas Nr.34

Aldona Jatulevičienė

6.

Technologijų būrelis „Kraitė“

5- IIg

Antradienis

12.55-13.40

13.50-14.35

Technologijų kabinetas Nr.P23

Zita Kumpelienė

7.

Bendro fizinio pasirengimo būrelis

6 – 8

Antradienis

13.50-14.35

Trečiadienis

14.45-15.30

Sporto salė

Nr.SP1

Vidas Jatulevičius

8.

Bendro fizinio pasirengimo būrelis

Ig-IVg

Antradienis

14.45-15.30

Penktadienis

14.45-15.30

Sporto salė

Nr. SP1

Vidas Jatulevičius

9.

Dailės būrelis „Margaspalvė dirbtuvėlė“

6 -IVg

Ketvirtadienis

13.50-14.35

14.45-15.30

Dailės kabinetas

Nr.35

Jūratė Pranciliauskienė

10.

Dainavimo studija

8-IVg

Pirmadienis

14.45-15.30

Ketvirtadienis

14.45-15.30

Muzikos kabinetas

Nr.18

Jolanta Stasiūnienė

11.

Instrumentinio muzikavimo būrelis

5-8,

Ig_- IIg

Antradienis

14.45-15.50

Trečiadienis

14.45-15.55

Muzikos kabinetas

Nr.18

Reda Grinkienė

12.

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopa

5 – IVg

Pirmadienis

14.45-15.30

Tikybos kabinetas Nr.33

Eglė Jažauskienė

13.

Robotikos būrelis

5-6

Trečiadienis

14.45-15.30

IT kabinetas Nr.23

Zita Janeliūkštytė

14.

„Mažieji sportininkai“

1

Penktadienis

12.00-12.45

Sporto salė

Jurgita Umbrienė

15.

„Dainuojame ir žaidžiame angliškai“

1-3

Ketvirtadienis

12.00-12.45

2 klasė

Janina Žukauskienė

16.

„Sportiniai žaidimai“

2-3

Ketvirtadienis

12.00-12.45

Sporto salė

Svetlana Breivienė

17.

„Muzikos ritmu“

1-4

Penktadienis

12.55-13.40

Šokių klasė

Sigita Vinciūnienė