Naujienos

Apibendrinti NMPP 2016 - 2017 m.m. rezultatai:

 

 

Apibendrinti mokyklos 2015 - 2016 m.m. mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai: