PILIETINĖ INICIATYVA " ATMINTIES KELIAS"

Minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną gimnazijos mokiniai kiekvienais metais aplanko Pasvalio rajone Žadeikių miške esantį memorialą, kur  buvo sunaikinti Vabalninko žydai. Šiais metais čia lankėsi penktos klasės mokiniai, kuriuos Tolerancijos centro nariai supažindino su  to meto įvykiais. Mokiniai pagerbė aukas pagal žydų tradiciją padėdami lauko akmenėlį.

TUC informacija

VAIKO GEROVĖS AKTUALIJOS IR LŪKESČIAI

Š. m. rugsėjo mėn. 14 d., Vilniuje, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, vyko  NVO vaikams konfederacijos 2023 m. forumas, skirtas valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovams, tema – „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: aktualijos ir lūkesčiai“. Renginyje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Dalia Baltrušaitienė.

Renginio metu buvo aptarta valstybės vykdoma vaiko gerovės politika, aktualūs iššūkiai, naujienos ir ateities vizijos. Forumo metu dalyviai buvo kviečiami diskutuoti, dalintis savo pasiūlymais ir įžvalgomis.

 

JUDUNO SAVAITĖS RENGINYS "JUDRIOJI DIENA VABALNINKO MIESTO PARKE"

PAŽINTINIS VIZITAS Į KAIMIŠKIO MEDELYNĄ

Rugsėjo 13 d. aštuntos klasės mokiniai ir  gamtininkų būrelio „ Starkus“ nariai aplankė Valstybinių miškų urėdijos Kaimiškio medelyną.

Gamtotvarkos specialistas Jonas Gaidelionis papasakojo ir parodė, kaip yra auginami miško sodinukai. Mokiniai sužinojo, kad per metus medelyne išauginama apie 15 mln. miško sodmenų. Jie auginami didžiuliuose šiltnamiuose naudojant šiuolaikines technologijas. Mokiniai apžiūrėjo automatizuotą liniją, kuri medžių sėklas sėja į konteinerius, išvydo, kaip naudojant automatines laistymo sistemas laistomi jau išdygę medeliai. Taip pat pamatė medelių vaškavimo liniją, apsaugančia sodinukus nuo kenkėjų. Jiems buvo įdomu pamatyti „Gilių SPA“, kuri leidžia išlaikyti daigias giles net dvejus metus. Mokiniai apžiūrėjo techniką, kuri naudojama prižiūrint sodmenis. Jie nustebo sužinoję, kad didžiuliame medelyne dirba tik keliolika darbuotojų.

 Išvyka buvo organizuota bendradarbiaujant su Panevėžio regioninio karjeros centro profesinio veiklinimo ir partnerysčių koordinatore Tatjana Paškevičiene.