Ig KLASĖS MOKINIŲ PROJEKTINIAI DARBAI

Birželio 14 d. Ig klasės mokiniai pristatė projektinius darbus.

Eil. Nr.

Dalykas

Darbo vadovas

Mokiniai

Darbo tema

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

Rasa Šlekienė

Tomas Leimontas

Žiuljenas Karosas

Interaktyvios aplinkos "Žmogaus galimybės" sukūrimas.

2.

Geografija

Regina Simanavičienė

Robertas Lelys

Aivaras Dūda

Lietuvos saugomos teritorijos.

3.

Istorija/ pilietiškumas

Audronė Štirvydienė

Irutė Skvireckaitė

Miglė Liaudanskaitė

Alfonsas Petrulis - signataras, kraštietis.

4.

Lietuvių kalba ir literatūra

Gintarė Andriliūnaitė

Andra Juknevičiūtė

Raminta Lelytė

Mitinės būtybės lietuvių mitologijoje.

5.

Užsienio (anglų k.) kalba

Marytė Martinkevičienė

Monika Pyragytė

Brigita Šiurnaitė

Panašios patarlės  ir priežodžiai  lietuvių ir anglų kalbose.

6.

Programavimas. IT

Zita Janeliūkštytė

Matas Trasykis

Domantas Nagurevičius

Skaičiavimo sistemos.

7.

Biologija

Aldona Jatulevičienė

Martynas Levanas

Emilis Urbonas

Skirtingo fizinio krūvio įtaka širdies darbui.

8.

Chemija

Eimilė Mackevičiūtė

Jokūbas Ratnikas

Darius Balčiūnas

Bioplastikai

9.

Technologijos

Sigitas Kuginys

Dangiras Gelažius

Erikas Vaičiulėnas

Druskinės gamyba.

Namelio gamyba.