BAIGIAMASIS PROJEKTO "SKAITMENINĖ ĮVAIROVĖS LITERATŪROS BIBLIOTEKA LIETUVOS MOKYKLOMS" RENGINYS

Birželio 22 d. įvyko baigiamasis projekto "Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms" renginys, kurio tema "Kodėl žmogaus teisių švietimas būtinas šiuolaikinėje mokykloje?" Renginys skirtas aptarti, kaip nagrinėjame mokiniams aktualius žmogaus teisių klausimus ugdymo procese, plėtodami mokinių kompetencijas ir pasitelkdami šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros kūrinius. Renginio metu buvo pristatyta Įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms – skaitmeninė ugdymo(si) priemonė, suteikianti idėjų ir praktinių įrankių kalbinio, visuomeninio ugdymo ir kitų sričių pedagogams, dirbantiems pagal atnaujintas Bendrojo ugdymo programas. Projekto vadovas Justinas Vancevičius šio projekto dalyviams įteikė kvalifikacijos pažymėjimus linkėdamas tapti aktyviais bibliotekos skaitytojais bei nemokamai drauge su savo auklėtiniais   naudotis visomis bibliotekoje esančiomis medžiagomis.

Bibliotekos adresas www.ivairovesliteratura.lt

Projekto koordinatorė Ilona Pavilionienė