TEATRO FORUMAS

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos rėmimo programos finansuojamo projekto „Auk ir tobulėk!“ veiklų planą, gruodžio 12 d. 7 klasių mokiniams buvo organizuotas teatro forumas. Veikla įgyvendinta bendradarbiaujant su Viešąja įstaiga ,, PAKSĖ‘‘.

Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė