SPOTISELF TESTAS GIMNAZISTAMS

Gruodžio 13 d. gimnazijoje lankėsi Lina Krauklytė, Panevėžio jaunimo užimtumo skyriaus vyriausioji specialistė. II g klasės mokiniai, vadovaujami specialistės, atliko Spotiself asmenybės ir karjeros testus. Testo rezultatus mokiniai aptars su Biržų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialiste.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė