PAMINĖJO RAŠYTOJO BALIO SRUOGOS GIMIMO DIENĄ

Vasario 2d., Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikai paminėjo Balio Sruogos gimimo dieną, vaikai klausėsi pasakojimų apie Balį Sruogą, deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, šoko šokius, piešė sveikinimus poetui.