PARODA: „TĖVYNĖ LIETUVA – ŠIRDELĖ MYLIMA“. VASARIO 16 -OJI“

Vasario 15 dieną Balio Sruogos gimnazijos ikimokyklinio skyriaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse, surengta paroda: „Tėvynė Lietuva-širdelė mylima, Vasario 16-oji“ . Parodos tikslas- puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, plėtoti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, meninius gebėjimus.