EILĖRAŠČIO SKAITYMO KONKURSAS „PAVASARIO BELAUKIANT“

Vasario 29 d. vyko virtualus 2-7 klasių mokinių respublikinis eilėraščio skaitymo konkursas ,,Pavasario belaukiant“, kurį organizavo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė ir Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro specialioji pedagogė.

Konkurse dalyvavo 4 kl. mokiniai Deividas Gelažius, kuris skaitė Angėlės Jurevičienės eilėraštį ,, Saulute, tau valio! ir Deividas Trasykis, kuris skaitė Angėlės Jurevičienės eilėraštį  ,,Pražydo žibutė“.  Skaitovai buvo apdovanoti padėkomis.

Mokytoja Sigita Vinciūnienė