KVIETIMAS RINKTIS MŪSŲ GIMNAZIJĄ

Gimnazijos II g klasės mokiniai 2024 m. kovo mėn. 15 d. organizavo renginį „Dešimtokai renkasi gyvenimo kelią“, pakvietė į svečius Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinius. Dešimtokus apie gerą ateitį svajoti kvietė karjeros specialistė Rima Binkienė. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Baltrušaitienė organizavo interaktyvią veiklą „Pasaulio kavinė“, kurios metu  dešimtokai pristatė savo svajones, norimas įsigyti profesijas, vardino aplinkybes, dėl kurių mokiniai baigę pagrindinio ugdymo programą renkasi profesinio ugdymo mokyklas arba tęsia mokslus pagal vidurinio ugdymo programą, dėstė pamąstymus, kokių veiksmų imtųsi, jei būtų mokyklos vadovas ir siektų į savo mokyklą pritraukti daugiau mokinių.

Vabalninkiečiai svečiams aprodė gimnazijos patalpas, pakvietė tapti Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos III g klasės mokiniais.