PANEVĖŽIO KRAŠTO ATEITININKŲ SĄSKRYDIS "KRISTUS KARALIUS"

Šių metų lapkričio 25 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje kartu su atsinaujinimo diena ,,Kristus Karalius - mano gyvenimo Viešpats“ vyko kasmetinis Panevėžio krašto ateitininkų sąskrydis. Skambėjo iš Kauno atvykusių Beatričės ir Austėjos giedamos giesmės, renginį pradėjo Panevėžio vyskupijos katechetikos centro vadovė Jurgita Mulokaitė de Moraes ir nauja Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė  Ernesta Klimavičiūtė. Renginio svečius pasveikino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Pirmąją katechezę vedė ateitininkas diakonas Linas Braukyla, kuris pabrėžė, kad kiekvienas galėtumėme turėti kunigo, pranašo bei karaliaus vaidmenį, nes suradęs Dievą žmogus, visada atrastų prasmę ir visoje kūrinijoje. Įvairiose sąskrydžio veiklose dalyvavo vienuolika 5 – IV g klasės gimnazijos kuopos narių. Sąskrydis baigėsi Šventomis Mišiomis su įžodžiu ir ateitininkų linksmavakariu. Pateikus detalią praeitų metų kuopos veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitą, šiems metams jaunųjų ir moksleivių ateitininkų renginiams, išvykoms finansuoti vėl skirta J. A Čingų fondo 400 eurų stipendija.