FESTIVALIS „SĖJAU RŪTĄ“

2024 m. balandžio 8 dieną Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo skyriaus grupės vaikai dalyvavo Biržų lopšelio-darželio „Genys“ organizuojamame respublikiniame lietuvių liaudies dainų, žaidimų ir šokių festivalyje „Sėjau rūtą“, kuris vyko Biržų pilies kieme.

Festivalis skirtas lietuvių liaudies muzikos populiarinimui, tradicijų puoselėjimui.

Festivalio tikslas – ugdyti ir puoselėti liaudies meno tradicijas, tautinį identitetą, meilę gimtajam kraštui.

Meninio ugdymo mokytoja Reda Grinkienė su dalyvių grupe mokėsi ir paruošė lietuvių liaudies šokį „Čeverykai“; „Gudo dūda“; „Šokinėkit, berniukai“; „Katins juods“; „Ciceliuke Marceliuke“; lietuvių liaudies ratelį „Gražus mūsų jaunimėlis“, dalyviai buvo pasipuošę tautiniais rūbais.

Festivalio dalyviai buvo apdovanoti organizatorių padėkomis.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Baltrėnė