EDUKACINIS RENGINYS „KAS SLEPIASI KNYGŲ LENTYNOSE?“

2023 m. balandžio 18 d. gimnazijos keturi pradinukai dalyvavo edukaciniame renginyje „Kas slepiasi knygų lentynose?“. Renginys vyko Biržų švietimo pagalbos tarnyboje. Jį vedė Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė Asta Kregždė.

Renginio vedėja susirinkusius vaikus kvietė pažinti knygas kitais būdais. Didelis spalvingas žaidimas žadino vaikų smalsumą keliauti po literatūros pasaulį. Vaikams tereikėjo išridenti kauliuką, išsitraukti spalvingą popierinę figūrą ir įvardinti vaikiškos literatūros knygos personažą.

Žaidimas leido vaikams įsitraukti, būti aktyviais, azartiškais ir patirti pasididžiavimo savo žiniomis jausmą. Renginio pabaigoje visi vaikai dovanų gavo Elvis pieštuką.

Logopedė, specialioji pedagogė Ramunė Binkevičienė