Biblioteka

Darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais: 11.00 - 15.00 val.

 

2023 m. balandžio 6 d. nuo 12 val. vyko lietuvių literatūros pamoka netradicinėje erdvėje – gimnazijos bibliotekos skaitykloje tematika "Misija Sibiras" 7 kl. mokiniams. Bibliotekos skaitykloje buvo paruošta knygų paroda "Misija Sibiras". Pamoką vedė mokytoja metodininkė Julija Greviškienė ir bibliotekos vedėja Aida Audickaitė.

Lietuvių kalbos mokytoja paprašė mokinių trumpai papasakoti, ką žino apie Sibirą ir tremtį, dalijosi savo senelių, prosenelių išgyvenimo  akimirkomis.  

Bibliotekos vedėja pristatė knygas apie tremtį, supažindino su svarbiausiais jų aspektais bei rašiusiais apie tremtį autoriais, pasakojo siaubingas išgyvenimų istorijas, nežmonišką elgesį bei tremties siaubą, lietuvių tautos patirtą genocidą. Be to, bibliotekos vedėja supažindino su išskirtinėmis ištraukomis iš knygų, kurias perskaitė mokiniai iš paruoštų knygų.

Be to, bibliotekos vedėja Aida Audickaitė pakonsultavo mokinius, kaip surasti reikalingą informaciją tremties tematika ir paragino kreiptis, jei kyla sunkumų ar neaiškumų.  

Po to, mokiniai sprendė bibliotekos vedėjos parengtą kryžiažodį tremties tematika.

Mokytoja metodininkė Julija Greviškienė apibendrino pamoką.

Gimnazijos bibliotekos vedėja Aida Audickaitė

2023 m. balandžio 7 d. nuo 11.30 val. vyko edukacinė veikla pradinukams "Ruoškimės Šv. Velykoms" gimnazijos bibliotekos skaitykloje, kurios metu bibliotekos vedėja Aida Audickaitė pristatė velykinio vainiko atsiradimo istoriją jo reikšmę bei darymo technologiją ir ją parodė praktiškai, kaip rišti velykinį vainiką iš vynuogių šakų, kadagio šakelių, gėlių ir kt. Pradinių klasių mokiniai pynė velykinius vainikus iš įvairių žalumynų, kuriais aprūpino bibliotekos vedėja, papuošdami juos pavasarinėmis gėlėmis bei kiškučiais.

Pradinių klasių mokiniams suteikė daug džiaugsmo pačių pagaminti velykiniai vainikai iš žalumynų: kadagio šakelių, viksvų, džiovintų gėlių, karklo kačiukų ir kt. žalumynų, papuošti pavasarinėmis gėlėmis ir kiškučiais, kuriais kiekvienas juos sukūręs mokinys skubėjo pasipuošti namus.

Gimnazijos bibliotekos skaitykloje 2023 m. kovo 28– 31 d. vyko edukacinės veiklos pradinukams "Pasidarykime verbą kartu", kurių metu bibliotekos vedėja Aida Audickaitė papasakojo verbų atsiradimo istoriją, jų prasmę ir paaiškino, kaip reikėtų daryti verbas bei praktiškai pademonstravo verbų darymo technologiją ir padėjo kiekvienam mokiniui, pakonsultuodama ir net praktiškai parodydama, kaip reikia daryti verbas.

2023-03-28 per ilgąją pertrauką tikybos mokytoja Rasa Šlekienė kartu su pradinių klasių mokiniais darė verbas gimnazijos bibliotekos skaitykloje.

 2023-03-29  nuo 12 val 3 klasės mokiniai su pradinių klasių mokytoja Sigita Vinciūniene darė verbas gimnazijos bibliotekos skaitykloje.

2023-03-30  ir 2023-03-31 per ilgąją pertrauką skirtingų pradinių klasių mokiniai darė verbas gimnazijos bibliotekos skaitykloje.

Pradinių klasių mokiniams teikė daug džiaugsmo pačių pagamintos verbų kompozicijos iš žalumynų, kuriais aprūpino bibliotekos vedėja, t.y. kadagio šakelių, viksvų, džiovintų gėlių, karklo kačiukų, kurias kiekvienas parsinešė sau namo.

Bibliotekos skaitykloje vykę renginiai

 

 Virtualios parodos:

Paroda, skirta Jono Meko 100 osioms gimimo metinėms paminėti

Dovanoti Mokslų akademijos leidiniai

Knygų kalėdos 2021 m.

Knygų kalėdos 2021 m. 1 - 4 kl.

Knygų kalėdos 2021 m. 5 kl.

Knygų kalėdos 2021 m. 7 - 8 kl.

Knygų kalėdos 2021 m. I - IV g. kl.

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokytojų rekomendacijos mokiniams skaitymui

Apie Vytautą Mačernį

Apie Česlovą Milošą

Apie Antaną Škėmą

Apie Vytautę Genovaitę Žilinskaitę

Apie Bronę Buivydaitę

Apie Marką Tveną

Apie Balį Sruogą

Apie Liudviką van Bethoveną

Apie D. Londoną

Apie V. A. Mocertą

Apie M. Valančių

Apie J. Šliūpą

Apie G. Petkevičaitę –Bitę

Spaudos atgavimo dienai

Apie A. Vienažindį

Apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą