Vizija misija

Gimnazijos vizija

Vabalninko Balio Sruogos gimnazija – tai mokykla, kurioje šiuolaikiškai ugdomas sėkmingas ateities pilietis, pasirengęs XXI amžiaus iššūkiams.

Gimnazijos misija

Teikti kiekvienam vaikui kokybišką išsilavinimą sukuriant saugią, pagal galimybes modernią augimo ir ugdymo(si) aplinką, pagrįstą demokratinės gyvensenos, modernios vadybos ir lyderystės principais. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių socialinių, kultūrinių, technologinių kompetencijų ugdymui, išugdyti tautinio sąmoningumo pagrindus. Garantuoti nuolatinį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.