Mokiniai

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje (be skyrių) 2023 – 2024 mokslo metus pradėjo 167 mokiniai:

pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) – 63 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) – 46 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (Ig – IIg klasės) – 32 mokiniai;

pagal vidurinio ugdymo programą (IIIg – IVg klasės) – 26 mokinių.

Mokinių kaita

2023 metais gimnaziją baigė 16 abiturientų.

Pasibaigus 2022-2023 mokslo metams iš gimnazijos dėl gyvenamosios vietos ar mokyklos keitimo išvyko 12 mokinių.

2023 m. rugsėjo 1 d. iš kitų mokyklų atvyko mokytis 8 mokiniai ir 12 vaikų buvo perkelti į pirmą klasę iš ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės.

Kratiškių daugiafunkciame centre nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ugdomi 26 vaikai:

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio programas – 15 vaikų;

pagal pradinio ugdymo programą – 11 mokinių.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ugdomi 38 vaikai:

pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 24 vaikai;

pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 14 mokinių.