Mokiniai

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje 2022 – 2023 mokslo metus pradėjo 169 mokiniai:

pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) – 59 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) – 46 mokiniai;

pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (I g – II g klasės) – 34 mokiniai;

pagal vidurinio ugdymo programą (III g – IV g klasės) – 30 mokinių. 

Mokinių kaita

2022 metais gimnaziją baigė 14 abiturientų.

Pasibaigus 2021-2022 mokslo metams iš gimnazijos dėl gyvenamosios vietos ar mokyklos keitimo išvyko 10 mokinių.

2022 m. rugsėjo 1 d. iš kitų mokyklų atvyko mokytis 4 mokiniai ir 14 vaikų buvo perkelti į pirmą klasę iš ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės.

Kratiškių daugiafunkciame centre nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ugdomi 34 vaikai:

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio programas – 15 vaikų;

pagal pradinio ugdymo programą – 19 mokinių.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ugdomi 44 vaikai:

pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 32 vaikų;

pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.