Gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

Komandos vadovė – Deimantė Žalinkevičienė, gimnazijos direktorė;
nariai:
Dalia Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Marytė Martinkevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė;
Ilona Pavilionienė, Kratiškių daugiafunkcio centro skyriaus vedėja;
Zita Janeliūkštytė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė;
Audronė Štirvydienė, vyresnioji istorijos mokytoja, metodinės tarybos narė;
Vida Gaidelionienė, vyresnioji matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos narė;
Gintarė Andriliūnaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, metodinės tarybos narė;
Jurgita Umbrienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė;
Nėringa Baltrėnė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodinės tarybos narė.

Dėl pasirengimo dirbti pagal (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

Mokytojams apie kompetencijas

Atnaujinto ugdymo  turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m

Kaip ugdyti kompetencijas? (video)