Veiklos sritys

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos švietimo veiklos sritys:

  • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
  • kitos veiklos rūšys:
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20; 
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.