TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, spalio 19d., Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatomos mokymo programos naujovės, tėveliai turėjo galimybę aptarti vaikų mokymosi problemas bei pasidžiaugti pasiekimais su dalykų mokytojais.