IŠVYKA Į GYVŪNŲ GLOBOS NAMUS „VIZGIS“

Š. m. vasario 1 d. Vabalninko B. Sruogos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai vyko į Biržų r. Rinkuškių k. gyvūnų globos namus „Vizgis“.

Praėjusią savaitę buvo vykdomas projektas „Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Susivienijusios „Ežiukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Debesėlių“ grupės skelbė gerumo akciją, kurios metu vaikučiai, vaikučių tėveliai ir Vabalninko B. Sruogos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai aukojo maisto gyvūnams. Todėl mažieji keliavo su gražiu ir kilniu tikslu – pamaitinti beglobius „Vizgio“ gyventojus. Sudėję gėrybes vaikai apžiūrinėjo ten gyvenančius šunis ir kates, vėliau dalijosi įspūdžiais ir džiaugsmu, kad aplankė gyvūnų globos namų gyventojus, žadėjo sugrįžti. Visi buvo labai laimingi, besišypsodami grįžo namo

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Agasarjanienė